Mødedato: 05.10.2023, kl. 15:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 05.10.2023, 15:00