Mødedato: 05.05.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Medlemsforslag om skulpturkonkurrence for kvindelige kunstnere samt om etablering af erindringsmarkeringer på Nørrebro

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle medlemsforslaget. 

Indstilling

Frederik W. Kronborg, Bente Møller og Stine Finné Toft har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 5. maj 2022:

Det foreslås,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der i forbindelse med det videre arbejde med det af Borgerrepræsentationen den 3. marts 2022 til Kultur- og Fritidsudvalget henviste medlemsforslag om markering af indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag, indgår følgende forslag:
  • forslag om at igangsætte en skulpturkonkurrence for kvindelige kunstnere om en ny skulptur, der markerer indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag i København i forbindelse med den 2. Internationale Kvindekonference afholdt i 1910 i Arbejdernes Forsamlingshus på Jagtvej 69. Statuen placeres på Nørrebros Runddel, i hjørnet mod metrostoppet.
  • forslag om at igangsætte en proces med Nørrebro Lokaludvalg og andre relevante interessenter om etableringen af erindringsmarkeringer udvalgte steder på Nørrebro til minde om Nørrebros historie.

Motivation

Alt for ofte er arbejdernes kultur og historie i København blevet mødt af bulldozeren i stedet for historieskrivningen. Det ønsker Enhedslisten at tage det første skridt væk fra med dette medlemsforslag. Det er på tide, at Københavns gamle arbejder- og oprørske kvarter kommer til sin ret, når det handler om indretningen af det offentlige rum.

Vi ønsker først og fremmest at følge intentionen i SF’s medlemsforslag fra 3. marts i år om at markere den 2. internationale kvindekonference, der besluttede, at en dag om året skulle udgøre kvindernes internationale kampdag. Det er en skelsættende begivenhed for København, og historien om kvindernes kamp for en mere retfærdig plads i verden. Men vi er ikke enige med SF om, at en flise er nok. Derimod mener Enhedslisten, at det er problematisk for byens udtryk, at vi i dag har flere statuer af dyr end af kvinder. Derfor foreslår vi med dette medlemsforslag, at der opsættes en statue i stedet. Denne statue er selvfølgelig udarbejdet af en eller flere kvindelige kunstnere via en konkurrence. Dertil er Enhedslisten ikke enige med SF om, at indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag er den eneste begivenhed omkring Jagtvej 69, der er værd at huske.

Enhedslisten ønsker derimod, at Nørrebros lange historie kommer til syne i bybilledet. Det værende både arbejdernes historie, men også den oprørske ånd der har præget kvarteret. Og vi mener dette gøres bedst i samspil med nørrebroerne selv. Derfor foreslår vi, at Kultur- og Fritidsudvalget starter en proces sammen med Nørrebro Lokaludvalg og andre relevante parter om etableringen af erindringsmarkeringer, der fortæller om bl.a. bydelens modstands-, arbejder- beboer-, kvinde- og antifacistiske kamp og begivenheder. Det kunne fx være indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag i Arbejdernes Forsamlingshus Jagtvej 69, Ungdomshuset samme sted, slaget på Blågårds Plads i 1935, Folkestrejken i 1944, slaget om Byggeren i 1980, det besatte hus Allotria i 1982-83 og lignende begivenheder med forbindelse til Nørrebro.

Det er afgørende for udviklingen af erindringsmarkeringerne, at disse ikke kan komme til at forveksles med de nedsatte snublesten, der mindes den nazistiske forfølgelse af den jødiske befolkning i Danmark og Europa.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2022: 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte medlemsforslaget, idet det blev understreget, at Rådet for Visuel Kunst skal involveres i det videre arbejde.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vender på denne baggrund tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en indstilling i sagen. Indstillingen vil belyse de forskellige forhold og rejste spørgsmål i sagen, herunder spørgsmålet om lovligheden af at igangsætte en skulpturkonkurrence for kvindelige kunsterne, i særlig grad i forhold til ligestillingsloven.

 

Karina Bergmann, Niels Peder Ravn og Louise Theilade Thomsen ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre kan ikke støtte en konkurrence, der udelukker mandlige kunstnere fra at deltage. Det offentlige rum er vores alles, og skal der udskrives en konkurrence for offentlige midler, bør man ikke udelukke det ene køn på forhånd. Vi vil faktisk gå så langt som til at undersøge hvorvidt det overhovedet er lovligt.”

Niels Peder Ravn og Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti lægger stor vægt på at vi kender vores fælles historie. Således også bydelshistorie. Derfor vil vi også tilsikre, at bydelshistorie skrives på et faktuelt og vidensbaseret grundlag, og ikke skrives set igennem briller, som er biased af f.eks. partifarve eller ideologi.” 

 

Chef for Kunst og Historie, Marius Hansteen, deltog under punktets behandling.

Til top