Mødedato: 04.02.2016, kl. 16:00
Mødested: Udvalgsværelse F, 2. sal, værelse 13

B-sag: Salomon Soldin og hustru Hanne Soldins legat til fordel for private københavnske stiftelser

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget skal som legatbestyrelse godkende udbetaling af en legatportion fra Salomon Soldin og hustru Hanne Soldins legat til fordel for private københavnske stiftelser.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget som legatbestyrelse godkender, at der udbetales 142.750 kr. fra legatet "Salomon Soldin og hustru Hanne Soldins legat til fordel for private københavnske stiftelser" (Soldins legat).

Problemstilling

Brødrene Soldenfeldts Stiftelse har i brev af 30. september 2015 søgt Soldins legat om støtte til opfølgning af istandsættelse af vægmalerierne i stiftelsens festsal (fase 2).

Kultur- og Fritidsudvalget skal som legatbestyrelse tage stilling til, om udvalget ønsker at godkende udbetaling af en legatportion på 142.750 kr. fra Soldins legat.

Pr. 1. januar 2015 er der 314.000 kr. til uddeling.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen er meddelt en generel bemyndigelse gældende for uddelinger op til 10.000 kr. til trængende enkeltpersoner og op til 100.000  kr. til almennyttige eller velgørende foreninger og institutioner, herunder sygdomsbekæmpende formål.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende denne uddeling, da den overstiger 100.000 kr.

Brødrene Soldenfeldts Stiftelse har til formål er at tilbyde bolig til enlige kvinder over 50 år. Ejendommen er beliggende i en fredet ejendom på Østerbro. 

Der søges nu om tilskud på 192.750 kr. til opfølgning af istandsættelse af vægdekorationerne i stiftelsens festsal, som alle i 1895 er udført af kunstneren Franz Schwartz (1850-1917).

Stiftelsen oplyser den 6. januar 2016, at Bergiafonden har støttet projektet med 50.000 kr.

Det samlede disponible beløb i Soldins legat pr 1. januar 2015 udgør 314.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være i overensstemmelse med fundatsen for Soldins legat, at der sker udbetaling til renovering af maleri og vægdekorationer i festsalen.

Forvaltningen indstiller derfor, at der uddeles 142.750 kr. til dækning af udgifterne til istandsættelse og renovering af malerier og vægdekorationer i stiftelsens festsal (fase 2).

De resterende midler reserveres til senere uddeling, konsolidering og administration.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

 

Carsten Haurum                                           

                                              /Merete Evers Dewilde          

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. februar 2016:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.

Til top