Mødedato: 02.04.2024, kl. 14:00
Mødested: Skriftlig votering

Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 02.04.2024, 14:00