Mødedato: 31.08.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Stuen på 1.

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 31.08.2023, 19:00