Mødedato: 30.03.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus, Stuen på 1.

Tillægsdagsorden for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 30.03.2023, 19:00