Søg
Mødedato: 30.01.2020, kl. 19:00
Mødested: Genbrugscenteret, Bådehavnsgade

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 30.01.2020, 19:00