Mødedato: 27.09.2023, kl. 19:00
Mødested: Beboerhuset, Peter Holms Vej 27 (Teglholmen)

Tillægsdagsorden for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 27.09.2023, 19:00