Mødedato: 27.04.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus, stuen på 1.

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 27.04.2023, 19:00