Mødedato: 26.10.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde, stuen på 1.

Tillægsdagsorden for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 26.10.2023, 19:00