Mødedato: 23.05.2024, kl. 18:30
Mødested: Karens Minde Lokale Loftet

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 23.05.2024, 18:30