Mødedato: 21.03.2024, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde

Tillægsdagsorden for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 21.03.2024, 19:00