Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Ansøgning om tilskud til Juletræsarrangement

Ansøgning om tilskud til Juletræsarrangement

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

8.      Ansøgning om tilskud til Juletræsarrangement

KON 143/2008

 

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Julearrangement på Mozarts Plads med 33.500 kr.

 

2. at der afsættes 33.500 kr. af puljemidlerne, hvis lokaludvalget vælger at støtte arrangementet.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

 

Projektet bevilges den ansøgte støtte.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Beboerrådgiveren, SydhavnsCompagniet og Aktive Rødder ansøger Lokaludvalget om støtte til den traditionelle juletræstænding på Mozarts Plads.

 

Der er tale om et gratis arrangement for alle børn og voksne i bydelen. Arrangementet vil finde sted søndag d. 30. november i tidsrummet 10 - 17. De aktive Rødder står for salg af gløgg og æbleskiver samt kaffe og kage. Der vil være julemusik en julemand med godteposer til børnene. Kl. 16 tændes juletræet. 

 

Sidste år bevilgede Lokaludvalget støtte til julearrangementet med en anbefaling om at gøre elinstallationerne og –forbruget mere bæredygtigt. Arrangørerne har arbejdet videre med dette på to måder:

 

  • Sidste år fik arrangørerne lavet en mere fast aftale vedr. el, idet der blev oprettet et abonnement hos Dong. SydhavnsCompagniet nu står for at aflæse el-måleren, og så betaler man efter forbrug. Derved opnås en bedre pris end tidligere, hvor bydelen fik opsat et midlertidigt el-system for hvert eneste arrangement på pladsen.
  • Arrangørerne har undersøgt muligheden for at sætte energibesparende dioder på juletræet. Men desværre vil dioder betyde at man ikke kan se belysningen på afstand. Løsningen bliver i år at skifte de almindelige pærer ud med 15 W pærer, som også vil være strømbesparende, men samtidig giver en god og hyggelig julebelysning.       

 

Budgettet er 33.500 kr. (til juletræ, lys, el, slikposer, musik og PR/annoncering) som ansøges hos Lokaludvalget. Herudover bidrager arrangørerne med arbejdskraft, og Aktive Rødder med frivillige til bemanding af pavillonen.

 

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller at arrangementet bevilges den ansøgte støtte.     

 

Sekretariatet indstiller herudover, at støtten gives under forudsætning af, at der forelægger et regnskab senest den 5. januar 2009, således at pengene kan blive udbetalt fra 2008-budgettet og ikke kommer til at belaste 2009-budgettet. Det foreslås, at SydhavnsCompagniet, som administrerer el-abonnementet, laver en acontoregning baseret på baggrund af sidste års forbrug.

 

 

LØSNING

Det foreslås, at Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Julearrangement på Mozarts Plads med 33.500 kr.

 

ØKONOMI

Hvis Lokaludvalget vælger at støtte Julearrangement på Mozarts Plads med 33.500 kr. kan midlerne tages af puljemidlerne.

 

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i puljemidler i 2008.

 

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb.

Lokaludvalgets
puljemidler

Budget 2008

Disponibelt beløb

Indstillet beløb 9/10

Resterende beløb

 


Kr.
1.107.000


Kr.
302.149


Kr.
231.863


Kr.
70.286

 

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

 

 

BILAG

 

·        Ansøgning om støtte til Julearrangement på Mozarts Plads

 

 

  

Til top