Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Ansøgning om tilskud til Ungdomsfest i trygge rammer fra Rubinen

Ansøgning om tilskud til Ungdomsfest i trygge rammer fra Rubinen

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

7.      Ansøgning om tilskud til Ungdomsfest i trygge rammer fra Rubinen

KON 142/2008

 

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte "Ungdomsfest i trygge rammer" med 10.000 kr.

 

2. at der afsættes 10.000 kr. af puljemidlerne, hvis lokaludvalget vælger at støtte arrangementet.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

 

Projektet bevilges den ansøgte støtte.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Ungdomsklubben Rubinen ansøger Lokaludvalget om støtte til en ungdomsfest, som de unge selv skal stå for at arrangere.

 

Projektet går ud på, at Rubinens unge med støtte fra stedets pædagoger planlægger, arrangerer, gennemfører og evaluerer en fest. Det er desuden ønsket, at unge fra Ungdomsklubben inviterer andre unge fra lokalområdet til at deltage i festen, med det formål at klubløse unge kan opleve mulighederne i Ungdomsklubber. Derudover kan de unge invitere unge fra andre ungdomsklubber.

 

Formålet er, at unge mødes uden for deres kendte netværk og møder andre unge i et positivt miljø.

 

Projektet er formuleret på den baggrund, at unge, i alderen 14 til 17 år, som Rubinens Ungdomsklub har kontakt til efterlyser mulighederne for at kunne afholde en fest i Sydhavnen. Pædagogerne ser en mulighed for at kunne give de unge en oplevelse og læring i at kunne gennemføre en fest, der både introducerer de unge for andre unge der kan udbygge deres netværk og få stoltheden af at planlægge, arrangere, gennemføre og evaluere en attraktiv begivenhed i Sydhavnen. De unge skal selv bruge deres eget netværk til at hyre bands og dj`s.

 

Der vil være følgende retningslinjer for festen:

  • Der er pædagogisk personale fra Ungdomsklubben tilstede før, under, og festen.
  • Unge skal fremvise medlemskab af Rubinens Ungdomsklub eller Ungdomsklubber på Vesterbro ved indgang til festen.
  • Der drikkes ikke alkohol til festen.
  • Der indtages ikke stoffer til festen.
  • Unge der er berusede bortvises fra festen.
  • Unge der kommer fra Ungdomsklubber på Vesterbro, har en medarbejdere fra Ungdomsklubberne med.

 

Festen planlægges i oktober og afholdes i november.

 

Der ansøges om 10.000 kr. som skal gå til DJ, band, sodavand, mad, leje af lys og lydudstyr samt flyers. Der er ikke søgt andre steder.

 

Rubinens Ungdoms klub stiller pædagogiske medarbejdere, lokaler og rengøring efter festen til rådighed for projektet.

 

Ansøgningen har været behandlet i Socialudvalget, som indstiller, at projektet bevilges den ansøgte støtte. Socialudvalget anbefaler at de unge selv evaluerer festen. Socialudvalget har haft en principiel debat om at give penge til fest, som er åben for mange og hvor der er adgang uden en deltagerbetaling. I den konkrete ansøgning er der ikke lagt nogen entréindtægt ind i budgettet.

 

LØSNING

Det foreslås, at Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Ungdomsfest i trygge rammer med 10.000 kr.

 

ØKONOMI

Hvis Lokaludvalget vælger at støtte Ungdomsfest i trygge rammer med 10.000 kr. kan midlerne tages af puljemidlerne.

 

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i puljemidler i 2008.

 

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb.

Lokaludvalgets
puljemidler

Budget 2008

Disponibelt beløb

Indstillet beløb 9/10

Resterende beløb

 


Kr.
1.107.000


Kr.
302.149


Kr.
231.863


Kr.
70.286

 

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

 

 

BILAG

 

·        Ansøgning om støtte til Ungdomsfest i trygge rammer

 

 

 

  

Til top