Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Ansøgning om tilskud til Varmekanon fra Karens Minde Kulturhus

Ansøgning om tilskud til Varmekanon fra Karens Minde Kulturhus

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

6.      Ansøgning om tilskud til Varmekanon fra Karens Minde Kulturhus

KON 141/2008

 

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Varmekanon til Dansepavillonen med 17.813 kr.

 

2. at der afsættes 17.813 kr. af puljemidlerne, hvis lokaludvalget vælger at støtte arrangementet.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

 

Projektet bevilges den ansøgte støtte.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Karens Minde Kulturhus ansøger Lokaludvalget om økonomisk støtte til at anskaffe en varmekanon til opvarmning af Dansepavillonen.

 

Vi ønsker at få mulighed for at anvende Dansepavillonen året rundt til en bred vifte af arrangementer, hvilket betinger, at bygningen opvarmes til minimum 15 grader. Hvert år har vi mange arrangementer, som ikke kan realiseres i Dansepavillonen på grund af manglende opvarmning. Ud over kulturelle arrangementer har vi forespørgsler på f.eks. pressemøder, releasepartys, øvemuligheder for teatergrupper, julemarkeder. Det vil være en stor gevinst for Kulturhuset og bydelen, hvis Dansepavillonens enestående rum kunne anvendes året rundt.

 

Dansepavillonen er en uopvarmet, fredet træbygning, som i perioden maj til august anvendes i forbindelse med Bydelsfesten, Jazzfestivalen, Linedance (hver torsdag), Tango (hver mandag), Karens Dag, Kultur for en Tudse og andre arrangementer. Dansepavillonen er Kulturhusets største sal.

 

I efteråret 2008 (10. september – 19. november) har Kulturhuset arrangeret en foredragsrække med personer som har en individuel historie at fortælle om Sydhavnen. Alle foredragsholderne stiller gratis op, og der tages derfor ikke entré til foredragene. Foredragsholderne Karsten Madsen (redaktør), Ole Boesen (arkitekt og tidligere leder af Karens Minde Kulturhus), Frank Holm (forfatter og journalist), Erik Clausen (multikunstner), Birgit Kirkebæk (forfatter, dr. Pæd.) og Paul-Erik Lind (Sydvest lokalTV)

 

Kulturhuset ville gerne lade disse foredrag finde sted i Dansepavillonen, men opvarmning er nødvendig.

 

Bluesfestivalens største koncert (Delta Blues Band) er et andet arrangementet, som forventes at tiltrække et stort publikum, og derfor ønskes afholdt i Dansepavillonen. Denne koncert fandt sted den 27. september.

 

Derudover vil det styrke øvrige arrangementer som f.eks. Kulturhusets julemarked og Børnenes Dyremark julearrangement, hvis der var mulighed for at opvarme bygningen.

 

Der er indhentet tilbud på en dieseldrevet varmekanon (Oklima SE280/RS70), som vil kunne opvarme Dansepavillonen til en temperatur på 18 grader på 45 minutter, ved en udendørstemperatur på 5 grader.

En dieseldrevet varmekanon producerer langt mere varme (70.000 Kcal/t) end el- eller gasvarmere, og dels kan bygningen meget hurtigt (energimæssig besparelse), og der er en minimal brandrisiko, da den placeres uden for bygningen.

 

Der søges om 17.813 kr. til indkøb af varmekanon og slange.

 

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som anbefaler, at der bevilges den ansøgte støtte.

 

LØSNING

Det foreslås, at Kgs. Enghave Lokaludvalg træffer beslutning om, hvorvidt udvalget vil støtte Varmekanon til Dansepavillonen med 17.813 kr.

 

ØKONOMI

Hvis Lokaludvalget vælger at støtte Varmekanon til Dansepavillonen med 17.813 kr. kan midlerne tages af puljemidlerne.

 

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i puljemidler i 2008.

 

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb.

Lokaludvalgets
puljemidler

Budget 2008

Disponibelt beløb

Indstillet beløb 9/10

Resterende beløb

 


Kr.
1.107.000


Kr.
302.149


Kr.
231.863


Kr.
70.286

 

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

 

 

BILAG

 

·        Ansøgning om støtte til Varmekanon til Dansepavillonen

 

 

  

Til top