Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Orientering om puljestatus

Orientering om puljestatus

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

4.      Orientering om puljestatus

KON 151/2008

 

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

  1. at orienteringen vedr. puljemidler tages til efterretning

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Ved ansøgningsfristen har Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget fire puljeansøgninger. Derudover har forretningsudvalget lavet en indstilling om brug af puljemidler:

 

Indstillet

Ansøgt

Erfaringsudveksling om Integration

9.000

20.000

Varmekanon til Dansepavillonen

17.813

17.813

Ungdomsfest i trygge rammer

10.000

10.000

Juletræsarrangement

33.500

33.500

Indstillinger fra FU

161.550

161.550

 

 

 

I alt

231.863

242.863

Puljens økonomi
Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i puljemidler i 2008. Der er heraf allerede disponeret over 804.851 kr. som det fremgår nedenfor:

 

Bevilget-beløb

Bevillinger på

 

 

hovedgrupper

Kulturelle område

 

 

Børnekulturstedet - storslået teater

31.000

 

Børnekulturstedet/Biblioteket - "Valhalla"

16.450

 

Magdas Thésalon

23.200

 

Copenhagen Unfair art 2008

30.000

 

Karens Minde Kulturhus - jazzfestival

23.000

 

Pan Cup/Pan Fodbold

5.000

 

TV-udsendelse "Sydhavnen fra 1900"

13.500

 

Kultur for en tudse 2008

30.000

 

Sankthansaften Karens Minde 2008

9.300

 

Et kunstnerisk løft til Sydhavnen

21.000

 

Kulturnat

20.000

 

Uturn

27.000

 

Børnekulturstedet - De kreative vilde

30.000

 

Copenhagen Unfair (Bavnehøj)

42.250

 

 

 

321.700

Tværgående

 

 

Handelstandsforening - julearrangement

33.000

 

Bydelsfest

40.000

 

Helhedsplan for Karens Minde-området

25.000

 

Karens Minde Kulturhus omdeling af folder

12.298

 

 

 

110.298

Naturområdet

 

 

Bekæmpelse af invasive plantearter

30.000

 

 

 

30.000

Sociale område

 

 

Sommerophold på Klinten

20.000

 

Frivillighedsfestival

20.000

 

Frivillighedsmagasinet

22.500

 

Musik og leg for store og små

12.000

 

 

 

74.500

Lokaludvalgets eget arbejde

 

 

Netværksmedarbejder

275.000

 

Logo

20.000

 

Barselscafé

1.500

 

Fødselsdagsfejring

2.000

 

Plakater

10.800

 

 

 

309.300

 

 

 

Bevilget i alt i 2008

845.798

 

Til rest 2008

 

261.202

 

Tilbageført i puljen efter projektregnskaber

 

40.947

 

 

I alt disponibelt

 

302.149

 

 

Afrapporteringer
Der er siden sidste status kommet følgende afrapporteringer og evalueringer fra aktiviteter, som har fået bevilget støtte fra 2008-puljen:

 

Bydelsfest: Planlægningsgruppen (beboerrådgiver, Kvartershuset, Karens Minde Kulturhus, SydhavnsCompagniet og Aktive Rødder) har evalueret bydelsfestern som meget vellykket med et stort besøgstal, og aktiviteter og koncerter gennemført som planlagt. Opmærksomhed spunkter til næste års Bydelsfest er lydniveauet på Mozarts Plads og overvejelser om at inddrage mere af Borgbjergsvej i festen. Hele bevillingen på 40.000 kr. er udbetalt iht. regnskab.

 

Sydhavnen fra år 1900 (TV-udsendelse): Projektet blev gennemført som planlagt. Der var 100 besøgende til foredrag og filmfremvisning på Karens Dag. Hele bevillingen på 13.500 kr. er udbetalt iht regnskab. Projektet er afviklet med et underskud på 1.493 kr.

 

Endelig er der en evaluering på vej fra Karens Minde Lauget vedr. Helhedsplan for Karens Minde-området. Det forudses at en stor del af det bevilgede beløb vil være uforbrugt og derfor falder tilbage i puljen.

 

Der er derudover kommet en statusmelding fra Copenhagen Unfair. Unfair fortæller, at de nu har organiseret sig i foreningen UNFAIR aktiv i de lejede lokaler på Enghavevej. Unfair afholder i den kommende tid de planlagte workshops for unge med kreative professionelle. Unfair stiler mod løbende at holde Lokaludvalget orienteret.

ØKONOMI

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb.

Lokaludvalgets
puljemidler

Budget 2008

Disponibelt beløb

Indstillet beløb 9/10

Resterende beløb

 


Kr.
1.107.000


Kr.
302.149


Kr.
231.863


Kr.
70.286

  

Til top