Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Tema: Pulje - strategisk brug og evaluering af retningslinier

Tema: Pulje - strategisk brug og evaluering af retningslinier

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

3.      Tema: Pulje - strategisk brug og evaluering af retningslinier

KON 152/2008

 

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget tager oplæg om strategisk brug af puljemidlerne til efterretning

 

2. at Lokaludvalget evaluerer puljens retningslinier

 

3. at Lokaludvalget påbegynder drøftelser om en overordnet prioritering af puljemidlerne i 2009

 

Kgs. Enghave Lokaludvalgs beslutning på mødet den 9. oktober 2008:

 

 1. Lokaludvalget besluttede at arbejde temaorienteret og prioritere puljemidlerne herefter. Fagudvalgene drøfter ideer til temaer og melder tilbage til Lokaludvalget.
 2. Følgende justeringer af retningslinierne for puljen blev besluttet:
  a) der tilføjes et "som udgangspunkt" i 3. afsnit, således at formuleringen lyder: "Der ydes som udgangspunkt kun støtte til arrangementer med offentlig adgang"
  b) tilføjelse inden overskriften "der ydes som udgangspunkt ikke støtte til": Puljemidler kan også anvendes i forbindelse med offentlige høringer, workshops, projekter og andre aktiviteter, som Lokaludvalget selv tager initiativ til".
 3. Der var opbakning til forretningsudvalgets forslag om at bruge penge på bydelsplanprocessen. Et mere detaljeret budgetfors lag vil blive fremlagt til lokaludvalgets godkendelse.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

 

Under temapunktet vil Karen Lumholdt, medlem af Valby Lokaludvalg, komme med et oplæg af ca. 20 mins oplæg om "En strategisk brug af lokaludvalgenes puljemidler". Derefter er der lagt op til debat.

 

Da Lokaludvalget den 11. oktober sidste år vedtog retningslinier for puljen, blev det samtidig besluttet at evaluere disse efter ½ - 1 år.

 

Der lægges op til, at Lokaludvalget drøfter retningslinierne og eventuelle justeringer. Der kan evalueres efter følgende kriterier:

 • I hvor høj grad er retningslinierne dækkende for den type aktiviteter/projekter som dels har søgt og dels kunne forestille sig at søge
 • Har der været gråzoneeksempler på puljeprojekter?
 • Er der behov for skærpelser – lempelser?
 • Andet…

 

Derudover lægges der op til, at Lokaludvalget drøfter en overordnet prioritering af puljemidlerne i 2009.

 

Skal der f.eks. øremærkes midler til specifikke fokus- eller arbejdsområder?

 

Bydelsplanprocessen kommer til at være et primært fokusområde i 2009. Alle udgifter til bydelsplanlægningen skal tages fra pulje-budgettet, eftersom sekretariatsbudgettet er fuldstændig presset.

 

Formandsskabet foreslår til videre drøftelse at afse penge til en halv medarbejder, PR, borgermøder og events i størrelsesordenen omkring 350.000 kr. Dette vurderes at være nødvendigt for at kunne gennemføre en god bydelsplanproces.

 

LØSNING

Lokaludvalget evaluerer puljen og drøfter de overordnede fremtidige linier for puljen.

 

 

BILAG

 

 • Retningslinier for Kgs. Enghave Lokaludvalgs pulje


 

Til top