Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 09.10.2008, kl. 19:00

Bydelsplan - status

Bydelsplan - status

Kongens Enghave Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 9. oktober 2008

 

 

10.      Bydelsplan - status

KON 148/2008

BESLUTNING

 

Bydelsplan-arbejdsgruppen indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

 

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

2. at Lokaludvalget kommer med ideer til mulige oplægsholdere på borgermødet i februar.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg kom på mødet den 9. oktober 2008 med følgende ideer til oplægsholdere til borgermøde: Erik Clausen, Omar Manzur, Linda P. , Peter Olesen, Niels Olsen.

Flere ideer kan indsendes til sekretariatet.

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING

 

Bydelsplan-arbejdsgruppen har holdt møde den 18. september. Gruppen vil på mødet orientere om planlægningen.

 

Et opstartsseminar om bydelsplanprocessen er under planlægning og bliver afholdt den 29. november kl. 10-17.30 med efterfølgende spisning.

 

Derudover foreslår arbejdsgruppen tid og sted for det første borgermøde, nemlig den 26. februar i Dansepavillonen. Gruppen lægger op til en brainstorm i Lokaludvalget om mulige oplægsholdere på borgermødet. På borgermødet vil desuden være prisoverrækkelse som afslutning på den planlagte kronikkonkurrence.

 

Der er desuden indledt samarbejde med en RUC-gruppe, som vil kigge på, hvordan man kan tilrettelægge borgerinddragelsesprocesesser særligt rettet mod børn/unge/børnefamilier.

 

 

LØSNING

Lokaludvalget drøfter bydelsplanprocessen.

 

BILAG

  • Foreløbigt program for bydelsplanseminar den 29. november

 

Referater fra bydelsplanarbejdsgruppen kan findes på hjemmesidens medlemshjørne (hvis du har glemt adgangskoden, kan du få den i sekretariatet).

  

Til top