Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

Eventuelt

 

Beslutning

Der var ikke noget til punktet. 
Til top