Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

Orientering fra forvaltningen

 

1. Forhandlinger om budget for 2024

 Pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre blev videreført fra 2024 og gjort varig

Af aftaleteksten fremgår: 

Parterne er enige om at afsætte midler til at forlænge ordningen med teater på pleje- og aktivitetscentre, som sikrer, at ældre borgere på byens pleje- og aktivitetscentre kan få glæde af teateroplevelser. Forestillingerne finansieres af Københavns Kommunes pulje og af den statslige refusionsordning for opsøgende teater. 

Der afsættes:

  • 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til pulje til teater på pleje- og aktivitetscentre.

2. KFU-beslutning vedr. dækning af udgifter til billetindkøb

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i deres møde 25. august 2023 at afsætte 10.000 kr. af Scenekunstudvalgets disponible midler til at dække udvalgsmedlemmers udgifter til billetindkøb. Beslutningen gælder fra 2024. 

Beslutning

Forvaltningen orienterede udvalget. 
Til top