Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

Oplæg til dialogmøde

Scenekunstudvalget skal drøfte rammer for invitation af kultur- og fritidsborgmesteren til deltagelse på et kommende scenekunstudvalgsmøde. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter oplæg til invitation til kultur- og fritidsborgmesteren om deltagelse på et kommende scenekunstudvalgsmøde

Problemstilling

Efter anmodning fra scenekunstudvalget, lægges dette punkt op til drøftelse i udvalget.

Kultur- og fritidsborgmesteren har udtrykt ønske om løbende at besøge de tre kunstfaglige udvalg under Kultur- og Fritidsudvalget. Derfor lægges der op til en drøftelse af mulige rammer og fokus for en kommende invitation af borgmesteren til at deltage i et scenekunstudvalgsmøde. 

Det er forvaltningens forslag, at en invitation kunne vedrøre scenekunstudvalgets 1. møde i 2024. 

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse, vil forvaltning udarbejde en invitation til kultur- og fritidsborgmesteren. 

Beslutning

Udvalget drøftede punktet og anmodede forvaltningen om at vende tilbage med udkast til invitation på baggrund af udvalgets drøftelser. 
Til top