Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

Ansøgning til puljen til teater på pleje- og aktivitetscentre fra Aalholmhjemmet m.fl. om 15 forestillinger af "Julen har bagt" v/Teater V

Se alle bilag
Ansøgning fra Aalholmhjemmet på vegne af 15 pleje- og aktivitetscentre om 97.500 kr. til 15 forestillinger af "Julen har bagt" af Teater V. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 97.500 kr. til 15 forestillinger af "Julen har bagt". 

Beslutning

Udvalget bevilgede 97.500 kr. til 15 forestillinger. 
Til top