Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

BU9. Vejrhanen

Se alle bilag
Ansøgning fra Teater Pandora om 54.000 kr. til 10 forestillinger af "Vejrhanen" på Kulturstationen Vanløse og i Indre By Kulturhus. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 20.000 kr. (10 x 2000 kr.) til 10 forestillinger

Problemstilling

Der er ved en fejl ikke blevet dannet et oversigtsark ved modtagelse af denne ansøgning. Alle grundinformationer om ansøgningen fremgår derfor i stedet her: 

Titel: Vejrhanen

Startdato: 05-02-2024

Slutdato: 14-02-2024

Antal forestillinger: 10

Sted: Kulturstationen Vanløse og Indre By Kulturhus

Er der offentlig adgang til arrangementet: Ja

Ansøgt beløb: 54.000 kr. 

Navne på deltagende kunstnere/grupper: 

Caspar Samsø, skuespiller Peter Warner, musiker Lone Vibe Pedersen, instruktør
og teknisk afvikler

Kort projektbeskrivelse: 

Vi søger støtte til at spille tre dage på Kulturstationen Vanløse i vinterferien 2024,og to dage på Indre By Kulturhus. Forestillingen er for børn i alderen 3-6 år.

Hvordan formidles projektet: 

Vi samarbejder med kulturhusene om at invitere børnehaverne. Det er vores erfaring, at kulturhusene har gode etablerede samarbejder med institutionerne i deres lokalområde, og at de nyder stor opbakning til deres arrangementer fra disse. Derfor kommer vi bedst i mål med arrangementerne, hvis vi producerer invitationerne, og kulturhusene står for at sende dem ud. Vi supplerer de personlige invitationer med nyhedsbrev, opslag på sociale medier og elektroniske flyers på både kulturhusenes og vores egne kanaler.

Relevant link til projektet: http://teaterpandora.dk/?page_id=284

Beslutning

Udvalget bevilgede et tilskud på 20.000 kr. til 10 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 endeligt godkendes. 

Til top