Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

BU6. Gratis teaterbilletter til elever i folkeskole og på ungdomsuddannelser til forestillingen "Til Ungdommen"

Se alle bilag
Ansøgning fra Teater V om 32.000 kr. til finansiering af 1000 gratis billetter til elever i københavnske folkeskoler og ungdomsuddannelser til forestillingen "Til Ungdommen" på Aveny-T. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger 32.000 kr. til 1000 gratis billetter udbudt til elever på københavnske folkeskoler og ungdomsuddannelser fra puljen til gratis børneteater og teater målrettet mangfoldighed

Problemstilling

Teater V har indsendt ansøgning om at få dækket udgifter til at udbyde 1000 billetter gratis til københavnske folkeskoleelever. Billetprisen er 64 kr., men billetterne vil kunne finansieres med 50 pct. bevilling fra Scenekunstudvalget og 50 pct. refusion fra Statens Refusionsordning. Udgiften vil derfor være 32 kr. pr. billet for Scenekunstudvalget. 

Ansøger har oplyst, at der er lavet aftale om at udbyde billetterne gennem Åben Skole-portalen, hvor københavnske skoler har mulighed for at se og tilmelde sig tilbud. Billetterne vil blive udbudt som først-til-mølle, hvis ansøgningen imødekommes. 

Bevillinger til forestillinger udenfor Københavns Kommune

Tilskud kan som udgangspunkt ikke gives til projekter, som afholdes udenfor Københavns Kommune. Teater V har oplyst, at bevillingen vil være øremærket billetter udbudt til københavnske elever, og at årsagen til afvikling hos Aveny-T er, at de har større lokaler og dermed kan rumme flere publikum. Teater V afholder normalvis forestillinger i deres teater i Valby. 

På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at en bevilling til dette projekt vil være indenfor de gældende regler. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 32.000 kr. i tilskud til udbud af 1000 gratis billetter til elever på københavnske folkeskoler og ungdomsuddannelser. 
Til top