Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V1. Orientering om afslag til ansøgningen "Sommer sjov"

Se alle bilag
Ansøgning fra Knock Knock om 22.750 kr. til 3 forestillinger af "Sommersjov" på Knock Knock Comedy Club. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget tager til efterretning, at forvaltningen har givet administrativt afslag til ansøgningen med henvisning til, at frist for ansøgning ikke er overholdt

Problemstilling

Ansøger har efter indsendelse af ansøgningen oplyst, at arrangementet er afholdt 16., 23. og 30. juni 2023. Da ansøgning er indsendt 7. juni 2023, er fristen for at indsende senest 2 måneder (60 dage) før første forestillingsdag ikke overholdt. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har som følge af vedtagne retningslinjer for Scenekunstudvalget bemyndigelse til at give administrativt afslag til: 

  • Arrangementer uden for Københavns Kommune
  • Arrangementer uden offentlig adgang
  • Ansøgninger hvortil ansøgningsfristen er overskredet
  • Arrangementer med et partipolitisk/ religiøst indhold

Administrative afslag meddeles udvalget som et punkt på dagsorden til hvert møde.

Beslutning

Udvalget tog orientering om administrativt afslag til efterretning. 
Til top