Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V19. Dansedybet

Se alle bilag
Ansøgning fra Sort/Hvid om 54.000 kr. til 18 forestillinger af "Dansedybet" på Sort/Hvid. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 36.000 kr. (18 x 2000 kr.) til 18 forestillinger

Problemstilling

Teater Sort/Hvid er udpeget som Lille Storbyteater for perioden 2021-2024. 

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 18.000 kr. til 18 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 godkendes endeligt. 

Til top