Mødedato: 22.11.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A, 2. sal

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 22.11.2023, 15:30