Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

B7. Glimmer på!

Se alle bilag
Ansøgning fra S/I Dansk Rakkerpak og Faster Cool om 24.000 kr. til 12 opførsler af forestillingen "Glimmer på!" på Teater Zeppelin. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 24.000 kr. (12 x 2000 kr.)

Beslutning

Udvalget bevilgede 24.000 kr. i tilskud til 12 forestillinger. 
Til top