Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Eventuelt

Beslutning

Punktet blev drøftet. 
Til top