Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Punkter til næste møde

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget beslutter punkter til næste møde

 

Beslutning

Udvalget ønskede følgende punkter tilføjet til udvalgets næste dagsorden: 

  1. Invitation til kultur- og fritidsborgmesteren om deltagelse i et kommende udvalgsmøde
  2. Revidering af genrekategorier for ansøgninger til Scenekunstudvalget
Til top