Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Opsamling på temadag den 26. april 2023

Scenekunstudvalget skal samle op på temadag den 26. april 2023. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter temadagen den 26. april 2023. 

Problemstilling

Scenekunstudvalget afholdt temadag den 26. april 2023. 

Besøg fra kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard

temadagen blev indledt med besøg fra kultur- og fritidsborgmesteren, som drøftede aktuelle emner med Scenekunstudvalget, herunder også et tættere samarbejde med Scenekunstudvalget om scenekunstfaglige spørgsmål. 

Oplæg fra Aarhus Kommune

På temadagen var arrangeret oplæg fra Aarhus Kommune v/Kristian harbo Jeppesen om Aarhus Kommunes organisering for kunst- og kulturområdet, med fokus på det evalueringsarbejde, som Aarhus Kommunes kunstudvalg gennemfører. 

Oplæg fra Bæredygtig Kulturliv NU

Udvalget havde også ønsket et oplæg fra Bæredygtig Kulturliv NU v/Jacob Teglgaard og Christian Gade Bjerrum om status for bæredygtighedsindsatsen på scenekunstområdet, samt de indsatser og værktøjer, der aktuelt er til rådighed. Der blev også drøftet, hvilke muligheder, som Scenekunstudvalget har for at bidrage til en bæredygtighedsdagsorden. 

Beslutning

Temadagen blev drøftet. Der var generel tilfredshed med de inviterede oplæg. 
Til top