Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Revidering af genrekategorier for ansøgninger til Scenekunstudvalget

Scenekunstudvalget skal revidere anvendelse af genrekategorier til brug for ansøgningsoversigter og statistik, herunder årsberetning for Scenekunstudvalget. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter og revidere de anvendte genrekategorier for Scenekunstudvalgets ansøgningsoversigter og statistik

Problemstilling

Scenekunstudvalget har anmodet om, at de nuværende genrekategorier revideres. Genrekategorierne anvendes ved præsentation af ansøgninger samt til statistik til bl.a. Scenekunstudvalgets årsberetning til Borgerrepræsentationen. 

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen anvender følgende genrekategorier ved registrering af ansøgninger: 

  1. Børne- og ungdomsforestillinger
  2. Voksenforestillinger
  3. Danseforestillinger
  4. Øvrige

Kategorien "Øvrige" anvendes i praksis ikke, da den fungerer som en opsamlingskategori.

Genren vurderes på baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale, herunder ansøgers uddybende bemærkninger om målgruppe og formidling. 

Genrekategorierne anvendes konkret til: 

  • Registrering af ansøgninger og præsentation ved Scenekunstudvalgets møder
  • Statistik for Scenekunstudvalgets arbejde, herunder analyse af genrespecifikke parametre, som antal forestillinger bevilget og bevilgede midler. 

Nye genrekategorier vil kunne træde i kraft fra 2024, da en rekategorisering af de allerede behandlede ansøgninger vil påvirke det opsamlingsarbejde, som lægger forud for Scenekunstudvalgets årsberetning for 2023. 

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser og ønsker vende tilbage med et oplæg til reviderede genrekategorier på Scenekunstudvalgets kommende møde. 

Beslutning

Punktet blev udskudt til det kommende møde. 
Til top