Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Anmodning fra Karens Minde Kulturhus om alternativ brug af tilskudsmidler

Se alle bilag
Karens Minde Kulturhus har anmodet Scenekunstudvalget om tilladelse til at anvende bevilgede midler til indkøb af ny forestilling. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget godkender, at Karens Minde Kulturhus kan anvende 6000 kr. af deres bevilling til at indkøbe en ny forestilling fra Vice Versa Circus

Problemstilling

Børnekulturhuset Karen Minde fik i Scenekunstudvalgets møde den 23. marts 2023 tildelt en bevilling på 18.000 kr. til indkøb af 9 gratis børneforestillinger af dansekompagniet Gazart.

Børnekulturhuset har henvendt sig til Kultur- og Fritidsforvaltningen med ønske om at anvende 6000 kr. af den tildelte bevilling til indkøb af en forestilling, som ikke udbydes af Gazart. 

Begrundelsen for ønsket er, at børnekulturhuset ønsker at præsentere én af de 9 forestillinger til FerieCamp i et boligområde på Sjælør Boulevard. Forestillingen skal afholdes udendørs, og dette begrænser udvalget hos Gazart til forestillingen "Køn i Krop". Efter samråd med de boligsociale medarbejdet i boligområdet forslår børnekulturhuset, at der findes en alternativ forestilling. 

Forvaltningen forelægger dette til beslutning hos Scenekunstudvalget, da bevillinger skal anvendes indenfor rammerne af det godkendte projekt og på baggrund af det præsenterede materiale. Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke bemyndigelse til at godkende fastholdelse af bevilling ved større ændringer i projekter, herunder det scenekunstneriske indhold.  

Løsning

Børnekulturhuset foreslår derfor i stedet indkøb af forestillingen "Te dig kønt" af Vice Versa Circus. Forestillingen er refusionsberettiget. Evt. refusion vil skulle indgå i afsluttende regnskab.

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingen. 
Til top