Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

B1. Jane Blond

Se alle bilag
Ansøgning fra S/I Dansk Rakkerpak & Faster Cool om 40.000 kr. til 12 forestillinger af "Jane Blond" på Vor Frue Plads. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 24.000 kr. (12 x 2000 kr.)

Problemstilling

Ansøgningen blev på mødet den 23. marts 2023 udskudt til det kommende møde, da ansøgningsmaterialet havde givet anledning til spørgsmål. 

Vedlagt er svar fra ansøger samt nyt budget. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 24.000 kr. i tilskud til 12 forestillinger. 
Til top