Mødedato: 17.09.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Mødedato for ekstraordinært møde i Scenekunstudvalget

Indstilling

At udvalget beslutter en dato for ekstraordinært møde i Scenekunstudvalget.

 

Beslutning

De tilstedeværende udvalgsmedlemmer foreslog at det ekstraordinære møde vedr. kriterier for tilskud afholdes den 13. november fra kl. 11.30 - 15.30 og at der også findes en ny dato for udvalgets sidste ordinære møde i november. Der er blevet sendt datoforslag ud til udvalgsmedlemmerne.
Til top