Mødedato: 17.09.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Orientering fra sekretariatet om sager vedr. scenekunst