Mødedato: 17.09.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Orientering fra sekreatriatet om administrative afslag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager meddelelserne om administrative afslag til efterretning.

 

Beslutning

Sekretariatet orienterede om administrative afslag.
Til top