Mødedato: 17.09.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Stillingtagen til ansøgninger om støtte

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til forvaltningens indstillinger til de indkomne ansøgninger.

 

Beslutning

Udvalgsmedlemmerne tog stilling til de indkomne ansøgninger.
Til top