Mødedato: 15.06.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Børne- og Ungeudvalgets udvalgsværelse, stuen, værelse 43-44

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 15.06.2022, 15:30