Mødedato: 31.05.2023, kl. 16:30
Mødested: Dialogmøde med Frederiksberg Musikudvalg

Københavns musikudvalg møde d. 31.05.2023, 16:30