Mødedato: 08.02.2024, kl. 17:00
Mødested: Teamsmøde (Regionale Spillesteder)

Referat for Københavns musikudvalg møde d. 08.02.2024, 17:00