Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.10.2015, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Godkendelse af foreninger, der kun søger om lokaler

Se alle bilag
Folkeoplysningsudvalget skal godkende nye foreninger, der søger om lokaler.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Folkeoplysningsudvalget godkender tre foreninger, der søger om godkendelse og lokaler (bilag 1).

Problemstilling

Ledige offentlige lokaler skal ifølge folkeoplysningsloven stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. De ansøgende foreninger har ansøgt om og opfylder kravene til at blive godkendt som folkeoplysende foreninger med henblik på at få stillet lokaler til rådighed.

Løsning

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening skal den ansøgende forening opfylde en række betingelser i henhold til folkeoplysningsloven og Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. Der stilles blandt andet krav til foreningens formål og vedtægter. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder derfor vedtægter fra foreninger, der søger om godkendelse.

Når en forenings ansøgning er komplet, giver forvaltningen en administrativ godkendelse, der gør det muligt for foreningen at søge og reservere lokaler og påbegynde aktiviteter. Den administrative godkendelse er betinget af, at foreningen godkendes på det førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

De ansøgende foreninger i tabel 1 har fået en administrativ godkendelse.

Foreningerne i tabel 1 indstilles til godkendelse, idet de opfylder betingelserne i Folkeoplysningsloven og i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune. De ansøgende foreningers formål fremgår af bilag 1.

Tabel 1

Foreningens navn Aktivitet Antal medlemmer under 25 år Antal medlemmer over 25 år
 KFUM og KFUK i Sydhavn - YMCA i Sydhavn    0  7
 Argh Racing Multi Sport Multi- og adventuresport   0  5
 Testrupkoret  Kor  12  16

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.Mads Kamp Hansen                                    /Marianne Kruckow

Beslutning

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1. Indstillingen blev godkendt.
Til top