Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Tilgængelighed på Christianshavn

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om tilgængelighed på Christianshavn. 

Indstilling

Formanden foreslår, 

1. at lokaludvalget godkender henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen om tilgængelighed på Christianshavn.

Problemstilling

Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg har formuleret et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen om tilgængelighed på Christianshavn - herunder at lysreguleringen i Torvegade, Sankt Annæ Gade og i Prinsessegade ikke fungerer hensigtsmæssigt for bydelens ældre, gangbesværede samt rollator- og kørestolsbrugere. 

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget skriver til Teknik- og Miljøforvaltningen:

"På Christianshavn er der flere ældre, gangbesværede samt rollator- og kørestolsbrugere.
I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at lysreguleringen i Torvegade, Sankt Annæ Gade og Prinsessegade ikke fungerer hensigtsmæssigt for den nævnte gruppe borgere. 

Vi oplever ofte, at flere borgere ikke kan nå at krydse gaderne uden at være nødsaget til småløbe inden at lyset skifter. Selv nogenlunde friske gående kan have svært ved at nå over i den korte lysperiode med grønt.

Forholdene i og omkring Torvegade, Sankt Annæ Gade og Prinsessegade:

 • Vi har bemærket at den gennemkørende trafik i Torvegade har 64 sekunder med grønt lys.
 • Gående, gangbesværede m.v., der ønsker at krydse Torvegade har kun 16 sekunder, hvilket for mange er for lidt tid til at krydse gaden.
 • I Dronningensgade og Overgaden oven Vandet er der godt nok en midter-helle, hvor man kan nå at komme i ”sikkerhed” inden lyset skifter.
 • I Prinsessegade er situationen en anden, da der ikke er nogen midter-helle, og yderligere presser svingende biler fra Prinsessegade fodgængerne, der stadig kun har 16 sekunder til at krydse gaden. Her er det stor set umuligt at nå over uden at blive presset af højre og venstresvingende biler fra Prinsessegade.
 • Lignende forhold gør sig gældende i krydset Strandgade og Torvegade. Her er der også en midter-helle, men med begrænset plads. Det gør ikke forholdene bedre, at det tidligere Nordea nu er omdannet til byggeplads med mange højre- og venstresvingende biler, der skal til byggepladsen.
 • Lysreguleringen, der er etableret ved ”Acciseboden” og overfor Christianshavns Voldgade af hensyn til gennemkørende busser, er efter vores mening uhensigtsmæssigt placeret. Især set i det lys at busdriften er væsentligt reduceret. Mange gående og især ældre fra Voldboligerne tror, man kan gå over når der er rødt lys for bilisterne, frem for at benytte fodgængerfeltet længere henne.
 • Herudover mener vi, at der i krydset i Sankt Annæ Gade/Prinsessegade ved kirken mangler et lyssignal for cyklister, der kører i Prinsessegade mod Torvegade. Mange cyklister overser det signal, der er ophængt, og derved er de gående i fare for at blive påkørt. Overgangen fra fortov til passagen i Sankt Annæ Gade ved kirken mod Torvegade er ikke tydelig nok.

   

  Lokaludvalgets ønsker til en bedre trafikregulering:

 • Vi foreslår, at kommunen ser på forholdene i Torvegade og at de i en forsøgsperiode regulerer lyssignalet, så gående har minimum 25 sekunder. til at krydse gaden. Så kan flertallet nå at krydse gaden.
 • Vi foreslår, at kommunen ser på mulighederne for at anlægge en midter-helle ved Prinsessegade, hvilket er et stort ønske her på Christianshavn.
 • For at forbedre trafikafviklingen for bilister, der kommer fra Prinsessegade med højresving ud i Torvegade foreslår vi, at der opsættes en grøn pil for højresvingene trafik, der virker på samme tid, som den grønne pil fra Torvegade og ind i Prinsessegade. Dette er især blevet aktuelt med de nye lange 2A busser, der dårligt kan nå at svinge, inden der igen skiftes til rødt lys.
 • Vi foreslår, at kommunen enten flytter lyssignalet ved ”Acciseboden” og Christianshavns Voldgade hen til fodgængerfeltet eller flytter fodgængerfeltet hen til lyssignalet, da det er en mere naturlig overgang fremfor den nuværende overgang.
 • Vi foreslår, at kommunen ophænger et signal for cyklister på hjørnet af Sankt Annæ Gade/Prinsessegade (ved Købmanden), da lyssignalet her vender mod Sankt Annæ Gade mod Voldboligerne.
 • Yderligere foreslår vi, at kommunen laver en tydeligere markering af fodgængerovergangen i krydset Sankt Annæ Gade / Prinsessegade. Evt. ved en lysere stenrække, eller signaturforklaring i den nye belægning i Sankt Annæ Gade.

 

Christianhavns Lokaludvalg indgår gerne i en dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, så tilgængeligheden kan blive forbedret til gavn for bydelens borgere. 

 

Med venlig hilsen

Poul Cohrt,
formand"

Økonomi

Intet. 

Videre proces

Når lokaludvalget har godkendt brevet, sender sekretariatet det til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg godkendte henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen, med mindre redaktionelle ændringer og tilføjelse af et kort over området med tegnforklaring, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, En by for alle, sættes Cc. på henvendelsen.
Til top