Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Orientering fra arbejdsgrupperne mv.

Se alle bilag
Christianshavns Lokaludvalg skal tage orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg tager orienteringerne fra arbejdsgrupperne mv. til efterretning - se bilaget.

Problemstilling

Flere arbejdsgrupper mv. har haft møde siden det seneste lokaludvalgsmøde. Mødereferater ses i bilaget.

Løsning

Faste arbejdsgrupper jf. lokaludvalgets forretningsorden

• Forretningsudvalget

• Byplan, Trafik og Havnen

• inkl. Nyholm-gruppen og Lynetteholm-gruppen

• Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge

• Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg

Andre faste arbejdsgrupper

• Miljøgruppen

• inkl. Genbrugsgruppen

• INFO/Event-gruppen

• Torvegruppen

• Papirøen-gruppen

• Turisme-gruppen

Repræsentation i andre fora

• Hal Cs brugergruppe

• Torvenetværket

• Fonden Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

• Parkbrugerrådet vedr. Christianshavns Vold

• Ungdomstilbuddet Brobergsgade 10

Økonomi

Intet.

Videre proces

Arbejdsgrupperne mv. mødes med jævne mellemrum.

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg tog orientering fra arbejdsgrupper mv. til efterretning.

Plejehjem NU-gruppen
Sven Erik Brockdorff oplyste, at Plejehjem NU-gruppen takker Lokaludvalget for deres støtte til gruppen. Gruppen planlægger et nyt møde med Klaus Mygind samt et møde med Stadsarkitekt Camilla van Deurs. Fokus for møderne er hvordan gruppen kan få ændret lokalplanen for den Grønlandske Handels Plads, så at man kan etablere plejehjem på pladsen.

Torvenetværket
Ruth Plovgaard oplyste at Torvenetværket fortsat arbejder for at overtage kiosken på torvet. Sagen behandles af Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 30. januar 2020. Ruth Plovgaard oplyste yderligere, at det ikke er sikkert, at den planlagte lys-installation bliver til noget. Installationen er planlagt som en del af Copenhagen Light Festival 2020.

Trafikgruppen
Erik Rasmussen oplyste at gruppen har haft møde med Teknik- og Miljøforvaltningen om den trafikplan gruppen har arbejdet med omkring ensretning af Prinsessegade. Man arbejder sammen med forvaltningen videre med en revideret plan, som senere skal godkendes af lokaludvalget. 
Erik Rasmussen oplyste yderligere, at man ved samme møde havde diskuteret kommunens muligheder for at begrænse tung trafik på Christianshavn. Kommunen kan ikke forbyde den tunge trafik, men kan henvise til, at entreprenøren bør tage højde for problemstillingen i deres kontrakter med transportfirmaerne. Dertil har man god erfaring med vente-pladser til lastbilerne, hvor der angives særskilt rute for lastbilernes til- og frakørsel på byggepladserne. 

Lynetteholmgruppen
Mogens Holm oplyste at borgermødet den 12. februar bliver et diskussions møde med oplæg af Frode Neergaard om lokaludvalgets hidtidige engagement og Peer Frank, formand for Foreningen af Byplanlæggere. 

Nyholmgruppen
Asbjørn oplyste at forsvarsudvalget netop havde været på rundtur på Nyholm, men at en nærmere plan fra forsvaret om Nyholm pt. er sat på pause. Chartergruppen arbejder for en helhedsplan, der også inkluderer de fredede områder af Nyholm. 

Miljøgruppen
Kirsten V. Andersen mindede om Ren Vold, der afholdes den 14. marts. Hjælp er velkommen, særligt med opstart og afslutning i tidsrummene 9.00 - 10.00 og 13.00 - 14.30

Til top