Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Annoncering af borgermøde om Lynetteholm

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte, om de vil afsætte 6.000 kr. til annoncering af borgermødet om Lynetteholm.

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at der afsættes 6.000 kr. til annoncering af borgermødet om Lynetteholm. 

Problemstilling

Ved lokaludvalgsmødet den 18. december vedtog lokaludvalget, at holde et borgermøde den 12. februar 2020 om formålet med Lynetteholm. Lokaludvalget afsatte 16.800 kr. af sin 2020-pulje til borgermødet. Pengene tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.

Det afsatte beløb dækker dog kun lige netop udgifter til leje af lokale og forplejning til mødet. Der mangler derfor penge til annoncering af mødet. 

Der lægges op til annoncering af borgermødet ved en plakat på torvet og en annonce i Cityavisen.

Derudover kan der gøres en ekstra indsats med nyhed på kommunens facebook-side og pressemeddelelser. Annoncering er allerede i gang på egne platforme. 

Løsning

Formanden foreslår, at der afsættes 6.000 kr. til annoncering af borgermødet om Lynetteholm.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 6.000 kr. til annoncering af borgermødet. Pengene tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.

Videre proces

Sekretariatet varetager annonceringen i dialog med tovholderne for borgermødet. 

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg besluttede at bevilge 6.000 kr. i 2020-puljemidler til plakat og annoncering af borgermødet om Lynetteholmen.
Til top