Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Evaluering af Nytårskuren 2020

Christianshavns Lokaludvalg skal evaluere Nytårskuren 2020.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg evaluerer Nytårskuren, der blev holdt den 10. januar 2020. 

Problemstilling

Christianshavns Lokaludvalg var den 10. januar 2020 vært for den årlige Nytårskur, som blev afholdt på Christianshavns Skole.

På aftenen var der:

  • Nytårstale v/Asser Amdisen
  • Orientering fra lokaludvalgets arbejdsgrupper der fortæller om deres arbejde
  • Uddeling af Anerkendelsesprisen
  • Christianshavnerquiz
  • Musik

Løsning

Christianshavns Lokaludvalg evaluerer Nytårskuren, der blev holdt den 10. januar 2020. 

Økonomi

 
Budgettet var på 5.000 kr. af 2019-budgettet og 35.000 kr. af 2020-budgettet. Der er indtil videre blevet betalt for: plakat til torvet, annoncering, plaketter til anerkendelsespris, musik, Christianshavnerquiz, forplejning, pynt og snacks - i alt 17.439 kr.

Der mangler at blive betalt for scene, lyd, leje af borde og hjælp til opsætning.

 

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

 

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg evaluerede Nytårskuren. Der var ca. 200 personer på dagen. Det virkede til at folk var tilfredse med skolen og rammerne, der fungerede ganske godt, så sekretariatet sender en tak til skolen for lån af gymnastiksal. Quiz'en var meget populær og der var bred tilfredshed med anerkendelsesprisen. Arbejdsgruppen føler ikke der er den store opbakning fra lokaludvalget/alle medlemmerne til at deltage i arrangementet. Der var en generel drøftelse af fordele og ulemper i forhold til om lokaludvalget skal afholde den type af mere netværksprægede arrangementer. Medlemmer bedes melde afbud, hvis de ikke kommer til et af lokaludvalgets egne arrangementer.
Til top