Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Eventuelt

OM MØDET

Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 21.08

Om dagsordenen

Dagsordenen blev behandlet i denne rækkefølge:

1. Åben spørgetid 
2. Referat og godkendelse af dagsordenen
3. Evaluering af juletræ på Torvet
4. Evaluering af Nytårskuren 2020
5. El-løbehjul på Christianshavn
6. Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven
7. Annoncering af borgermøde om Lynetteholmen
8. Orientering fra arbejdsgrupperne mv.
9. B-sag: Tilgængelighed på Christianshavn
14. B-sag: Puljeansøgning 1, januar 2020
15. B-sag: Puljeansøgning 2, januar 2020
16. B-sag: Puljeansøgning 3, januar 2020
17. B-sag: Puljeansøgning 4, januar 2020
10. B-sag: Projektforslag "Aktivt Seniorliv"
11. B-sag: Ren Vold
12. B-sag: Status på lokaludvalgets 2019-pulje, januar 2020
13. B-sag: Status på lokaludvalgets 2020-pulje, januar 2020
18. B-sag: Henvendelser til lokaludvalget, januar 2020
19. Meddelelser
20. Eventuelt 

Mødedeltagere

Avisgruppen, Christianshavneren

Poul T. Cohrt

Christianshavns
Lokalhistoriske Forening

Asbjørn Kaasgaard

Enhedslisten  Mogens Holm 
Boligselskabet Hjem Jette Philipsen 
Sofiebadet Kirsten V. Andersen 
Socialøkonomisk Presseforening   Jette Arendrup  
Konservative Folkeparti  Elin Johansson
Christianshavns Bådelaug   Sven Erik Brockdorff
Christianshavns Lokalråd  Jane Lytthans 
Socialdemokraterne   Erik Rasmussen 
E/F Wildersgade 37  Rune Hørbye 
Christianshavns Travaljelaug   Ulla Bo Skovvart 
E/G Saugværket  Jens Eskildsen 
Vor Frelsers Sogns Menighedsråd  Povl Koch 
Det Radikale Venstre   Jens B. Sørensen 
Christianshavns Biblioteks Brugergruppe  Ruth Plovgaard 
E/F Løvens Gård   Ann Schlecther 
Venstre  Poul Nielsen 

Fraværende med afbud

Jan Pirouz Poulsen. I stedet deltog Ruth Plovgaard.
Carsten Junge Pedersen og hans suppleant.
Frode Neergaard. I stedet deltog hans suppleant Ann Schlechter
Katinka Haxthausen. I stedet deltager hendes suppleant Rune Hørby
Gülsen Fidan Schultz og hendes suppleant

Fraværende uden afbud

Gunhild Legaard, Dansk Folkeparti
Frank Hedegaard, Socialistisk Folkeparti

Fraværende i mødet

Povl Koch ankom til mødet til kl. 18.52 under behandlingen af dagsordenens punkt 4.
Elin Johansson ankom til mødet kl. 19.34 under behandlingen af dagsordenens punkt 8.

_____________________________________________________________________________________________

NÆSTE MØDE

Næste møde i Christianshavns Lokaludvalg holdes den 26. februar 2020 kl. 18.30-21.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

 
Til top