Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Referat og godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde og godkende dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af lokaludvalgsmødet den 18. december 2019.

2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde.

Problemstilling

Lokaludvalget skal drøfte referatet af lokaludvalgsmødet den 18. december 2019.

Endvidere skal lokaludvalget godkende dagsordenen for det aktuelle møde.

Løsning

Referater

Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres.

Dagsorden

Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Intet.

 

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg var enige om, at det bør fremgå tydeligere af referatet, at man var enige i arbejdsgruppens oplæg som det fremgår af de nævnte punkter i sagens problemstillingen.

2. Christianshavns Lokaludvalg godkendte dagsorden for mødet, dog således, at punkt 9 og punkterne 14 til 17 løftes op som A-sager.

Til top