Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Meddelelser

Halvårsmøde med Teknik- og Miljøforvaltningen om aktuelle lokalplaner

Lokaludvalget har et møde den 30. januar 2020 med Teknik- og Miljøforvaltningen om aktuelle lokalplaner. Mødet er kl. 16.00 - 17.30 og finder sted i Beboerhuset, Dronningensgade 34, i lokalet "Store bjørn".

 

Kontaktgruppemøde med politiet om politiets indsats vedr. Christiania

Lokaludvalget har et møde den 30. januar 2020 med politiet om politiets indsats vedr. Christiania. Mødet holdes torsdag den 30. januar kl. 14-16 i Beboerhuset, Dronningensgade 34, i lokalet ”Store Bjørn”.

 

Borgermøde om Lynetteholm

Den 12. februar afholder lokaludvalget borgermøde om Lynetteholm. Mødet holdes kl. 19.00-21.00 på Nordatlantens Brygge, 5. sal, Strandgade 91.

 

Naboorientering om indretning af krisecenter i Store Søndervoldstræde 2.

Lokaludvalget har modtaget information om en naboorientering om indretning af krisecenter Store Sønderboldstræde 2. Orienteringen er blevet videresendt til alle medlemmer og suppleanter i lokaludvalget. 
Bilag blev omdelt i mødet og taget til efterretning.

 

Orientering om igangsættelse af anlægsprojekter på Christianshavn i 2020 og 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen har tilbudt at komme og orientere om igangsættelse af anlægsprojekter på Christianshavn i 2020 og 2021. Orienteringen finder sted på næste lokaludvalgsmøde den 26. februar 2020 som første punkt på dagsordenen. Der vil være mulighed for efterfølgende spørgsmål.

Ved spørgsmål eller ønske om fokus på specifikke projekter, bedes I sende dem til sekretariatet senest den 12 februar. 

 

Ren Vold

Ren Vold afholdes i år den 14. marts. Når vi ved mere om arrangementer, giver sekretariatet besked herom.

 

Dialogmøde om luftforurening

Den 18. marts afholder Christianshavns Lokaludvalg i samarbejde med Indre By Lokaludvalg og Miljøpunktet dialogmøde om luftforurening. Mødet holdes i Kayak Bar, Børskaj 12 kl. 19.30-21.30.

 

NYE MEDDELELSER I MØDET:

Hal C
Der har været afholdt møde om sikkerheden omkring Hal C, lokaludvalget har sagt, at de gerne vil have en opsynsmand, og gjort opmærksom på, at dårlig belysning øger utrygheden. Der er møde i Kultur og Fritidsudvalget 30.1.20., på dagsorden er et medlemsforslag om en midlertidig løsning med bemanding i Hal C, frem til overførselssagen for 2019-midlerne. Den midlertidige løsning foreslås taget indenfor KFU's disponible midler. 

Parkbrugerrådsmøde om Stadsgraven 30.1. kl. 16-18
Der skal udarbejdes en Pleje- og Udviklingsplan for Stadsgraven, og i den forbindelse afholdes et parkbrugerrådsmøde den 30. januar 2020.

Opfølgning på møde med Teknik og Miljøborgmester
Lokaludvalget afventer fortsat svar fra Teknik og Miljøborgmesteren fra det fælles møde mellem borgmester og lokaludvalg afholdt den 13. november 2019. Borgmesteren har givet et foreløbigt svar, om at hun skal have de sidste punkter bekræftet af forvaltningen, inden hun sender sit svar. Der arbejdes fortsat på sagen.

Henvendelser fra borgere
Siden publiseringen af dagsordenen har lokaludvalget modtaget to borgerhenvendelser om tung trafik i i bydelen. Den ene henvendelse blev løst inden mødet, den anden sendes videre til Teknik- og Miljøforvaltningen samt politiet. 
Som opfølgning på henvendelse nr. 2 under punkt 18 på dagsorden, blev formanden opfordret til at skrive til forvaltningen, såfremt der ikke findes en tilfredsstillende løsning på terrassebyggeriet.

Til top