Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Puljeansøgning 4, januar 2020

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til en puljeansøgning fra Sejlklubben Lynetten. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver Sejlklubben Lynetten tilsagn om støtte på 15.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til aktiviteten, "Bevar Margretheholms Havn, Bevar Sejlklubben Lynetten. Bevar det Maritime Christianshavn og vi er Vild Med vand", som afholdes løbende fra den 1. februar til den 1. oktober med en række forskellige aktiviteter. 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 1 ansøgning om støtte.

Løsning

Bevar Margretheholms Havn, Bevar Sejlklubben Lynetten. Bevar det Maritime Christianshavn og vi er Vild Med vand

S/K Lynetten har søgt om 50.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til aktiviteten, "Bevar Margretheholms Havn, Bevar Sejlklubben Lynetten. Bevar det Maritime Christianshavn og vi er Vild Med vand", som afholdes løbende fra den 1. februar til den 1. oktober med en række forskellige aktiviteter. De forskellige aktiviteter, som tæller borgermøde på havnen, deltagelse i Vild med Vand, børneteater, musikarrangementer, juniorsejlads mm. samt udarbejdelse af plakater, stickers, foldere og strandflag skal sætte fokus på, at den foreningsejede havn er truet af projektet for Lynetteholmen. Det betyder også, at havnen kan blive opsagt og bedt om at reetablere sig et andet sted - en flytning, der ikke er finansieret. Formålet er derfor at skabe en folkelig og politisk opbakning samt at gøre opmærksom på havnen som et bevaringsværdigt maritimt fristed på Christianshavn, der rummer alle befolkningslag med interesse for sejlerlivet. Samtidig skal aktiviteterne sætte fokus på de konsekvenser, som projektet for Lynetteholmen kan få for havnen som fristed og hele lokalområdet. De gratis aktiviteter henvender sig til naboer, sejlerklubber og beboere på Christianshavn. 
En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til udarbejdelse og design af stickers, strandflag og plakater, musikarrangementer, annoncering, materialer/ tryk, børneteater, presse-koordinator, indkaldelse til borgermøder og leje af udstyr - herunder scene og telt.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter aktiviteten. Dog foreslår sekretariatet, at lokaludvalget beder ansøger om et program for og en nærmere beskrivelse af aktiviteterne som vilkår for en eventuel støtte.

Arbejdsgruppens anbefaling

KFS-gruppen vurderer, at da Margretheholm havn er en del af Christianshavn og da de er medvirkende til at fremme det maritime liv på Christianshavn, vil gruppen anbefale at lokaludvalget giver støtte på 15.000 kr.

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Sejlklubben Lynetten tilsagn om støtte på 15.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til aktiviteten, "Bevar Margretheholms Havn, Bevar Sejlklubben Lynetten. Bevar det Maritime Christianshavn og vi er Vild Med vand", som afholdes løbende fra den 1. februar til den 1. oktober med en række forskellige aktiviteter. 

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 220.000 kr. til puljeansøgninger i 2020. Hidtil er der disponeret for 25.000 kr. Hvis lokaludvalget følger indstillingen, vil der være disponeret for yderligere 15.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje.

Videre proces

Sekretariatet orienterer ansøger om lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling.

 

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg stemte om bevillingen:

for bevilling af 30.000: 8 stemmer
for bevilling af 15.000: 4 stemmer
undlod: 4 stemmer

Christianshavns Lokaludvalg besluttede at bevilge 30.000 kr. i 2020-puljemidler til "Bevar Margretheholmens Havn, Bevar Sejlklubben Lynetten. Bevar det Maritime Christianshavn og vi er Vild Med Vand", og orienteres om mulighed for at indsende tillægsansøgning.

Til top